Az intraorális szkenner

Ahogyan az élet és a munka minden területén, úgy a fogorvoslás mindennapi gyakorlatába is begyűrűzött a digitalizáció és az informatika. Az intraorális szkennert is ennek a digitális forradalomnak köszönhetjük. Itt szeretném bemutatni, hogy milyen felhasználási területei vannak egy intraorális szkennernek, illetve, hogy miért sikerült ezt a technikát a mindennapi gyakorlatunkba beépíteni, és milyen előnyökkel jár ez a pácienseink számára.

Az intraorális szkennerek alapvetően a hagyományos lenyomatvételi eljárások felváltására és forradalmasítására születtek. Sajnos még nem jár ott a technika, hogy minden esetben alkalmazhatók legyenek a hagyományos lenyomatvételi eljárások helyett, de akad jó pár olyan helyzet, amikor kifejezett előnyt jelentenek, így használatukkal jobb végeredmény érhető el. Ahhoz, hogy megértsük a szkenner előnyeit, röviden szólni szükséges a hagyományos lenyomatvételről, és arról, hogy miért is veszünk lenyomatokat.

Mire jók a lenyomatok?

A lenyomatok készítésének célja minden esetben az, hogy a páciens szájképleteiről (fogak, állcsontok) készüljön egy mérethelyes minta. A legtöbb esetben az a cél a mintákkal, hogy információt adjunk át a fogtechnikus kollégáknak, és ezen információk alapján ők fogpótlásokat tudjanak készíteni.

Hogyan történik a hagyományos lenyomatvétel?

A hagyományos lenyomatokhoz minden esetben szükség van egy lenyomatkanálra és valamilyen lenyomatanyagra. Ez az anyag – amikor még képlékeny állagú – belekerül a lenyomatkanálba, majd a szájba való behelyezést követően halmazállapota szilárdra változik, így megszületik a páciens szájképleteinek negatív mása. Az így készült lenyomat gipsszel való kiöntése után nyerjük a mintát.

Mi történik a „lenyomat”-szkenner használatakor?

A fogképletek digitális „lenyomatához” pusztán csak annyi szükséges, hogy a szkennert végigvezetjük a fogak és az állcsont rágófelszíni részén, majd ugyanígy az ajak felőli és a szájpadlás felőli vagy nyelv felőli oldalon, attól függően, melyik állcsonton dolgozunk. A folyamat bármikor megszakítható és folytatható, vagy újrakezdhető. Ha minden szükséges felszínt végigpásztáztunk a szkennerrel, a digitális minta megjelenik a számítógépünk képernyőjén, ami így már használható az aktuális feladat megoldására. Továbbá a már digitálisan elkészült minták tárolása csak a számítógépünk tárhelyének nagyságától függ, így azok bármikor előkereshetők és újra felhasználhatók, ha szükséges.

Milyen előnyökkel jár az intraorális szkennelés?

Egyrészt a páciens komfortérzete nagyban javítható a hagyományos lenyomatvétellel szemben, hiszen nincs szükségünk lenyomatkanál és lenyomatanyag használatára, így elkerülhető a hányinger érzete.

Mivel nem használunk lenyomatanyagot, hulladékot sem termelünk. Egyes esetekben a fogpótlások készítésének ideje is gyorsabb lehet, mivel összevonhatók olyan lépések, amelyek a hagyományos eljárás során nem, így csökkenthető a páciensek rendelőnkben való megjelenésének száma.

Bizonyos munkák során a készülő fogpótlások pontossága eléri – és akár meg is haladja – a hagyományos úton készülő fogpótlásokét. Ez leginkább a fogászati implantátumra készülő koronák és fogászati implantátumra készülő 3 tagú hidak esetében igaz, ezért ezekben az esetekben a legtöbb alkalommal az intraorális szkennelést alkalmazzuk. Nemcsak implantátumra, hanem akár saját fogakra készülő koronák esetén is alkalmazható az eljárás. Mindemellett az intraorális szkenner használható még úgynevezett tanulmányi minta készítésére is, amely fogpótlások tervezésében vagy fogszabályozó kezelés tervezésében lehet segítségünkre.

Mivel jelenleg az intraorális szkennelés egy rendkívül új módszer, a technológiának megvannak a maga korlátai. Célunk az, hogy a jövőben egyre több esetben, széles körben tudjuk alkalmazni, de ehhez még a technológia fejlődése is szükséges.